Home

Wiro van Vilsteren is a Dutch artist living and working alternately in the Alentejo or Lisbon. Educated at the academy of fine arts St. Joost, Breda  in Ceramics, Sculpture and Architecture, in which he graduated Cum Laude.

He worked as an architect/designer and design manager for important Dutch Design Companies and decided to change his life in 2008. He moved to Portugal to pursuit his two passions hospitality and art and design.

In his work he draws attention to the fickle nature of what our generation is leaving behind for future ones. This is most prominent in the materials he used for his contemporary constructions. Baked and unbaked clay, concrete and wood erode within time of polluted weather, thus shifting general notions of timelessness and beauty. With lightweight structures he questions his relationship to permanence through the ephemerality of the human inheritance.-

Wiro van Vilsteren is een Nederlandse kunstenaar die afwisselend woont en werkt in de Alentejo of Lissabon. Hij is opgeleid aan de Academie voor Beeldende kunsten Sint Joost/Breda. Zijn specialisaties daar waren keramiek, beeldhouwkunst en architectuur, waar hij cum laude afstudeerde.

Hij werkte als architect / ontwerper en designmanager voor belangrijke Nederlandse designfirma’s en besloot in 2008 zijn leven te veranderen. Hij verhuisde naar Portugal om zijn twee passies gastvrijheid en kunst en design na te streven.

In zijn werk vestigt hij de aandacht op de grillige aard van de nalatenschap van onze generatie. Dit is het meest prominent in de materialen die hij gebruikt voor zijn hedendaagse constructies. Gebakken en ongebakken klei, beton en hout eroderen in de tijd van vervuilend weer, waardoor algemene noties van tijdloosheid en schoonheid verschuiven. Met zijn lichtgewicht structuren bevraagt hij de relatie van duurzaamheid en de kortstondigheid van het menselijke erfdeel.